část obce Petrovice

Identifikace

ICZUJ: 529451
KODCOB: 400963
ID31: 6538
ID32: 6538
GPS: JTSK (Y, X): 732200, 1085500
S-42 (Y, X): 3474698.806, 5510110.792
UTM (Y, X): 474585.5345, 5507766.8740
Šířka/Délka: 49° 43' 18.7168282800", 14° 38' 50.6801095300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PETROVICE v r. 1869-1950 osada obce Nesvačily v okr. Benešov, od r. 1961 část obce Bystřice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Petrovice

Nadřazená místa

obec Bystřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1656), 5628, matrika narozených
Matrika (1654-1689), 5629, matrika narozených
Matrika (1685-1720), 5631, matrika narozených
Matrika (1687-1716), 5967, matrika narozených
Matrika (1688-1724), Bystřice 1, matrika narozených
Matrika (1715-1753), 3878, matrika narozených
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1781), 5970, matrika narozených
Matrika (1737-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1745-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1745-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1764-1800), Bystřice 4, matrika narozených
Matrika (1782-1800), 5971, matrika narozených
Matrika (1784-1804), Bystřice 5, matrika narozených
Matrika (1801-1865), 5973, matrika narozených
Matrika (1805-1827), Bystřice 6, matrika narozených
Matrika (1828-1844), Bystřice 7, matrika narozených
Matrika (1845-1849), Bystřice 8, matrika narozených
Matrika (1850-1854), Bystřice 9, matrika narozených
Matrika (1854-1861), Bystřice 10, matrika narozených
Matrika (1861-1897), 5974, matrika narozených
Matrika (1862-1880), Bystřice 26, matrika narozených
Matrika (1881-1904), Bystřice 28, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1655-1696), 5629, matrika oddaných
Matrika (1685-1733), 5631, matrika oddaných
Matrika (1688-1716), 5967, matrika oddaných
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika oddaných
Matrika (1715-1753), 3878, matrika oddaných
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1781), 5970, matrika oddaných
Matrika (1750-1770), Bystřice 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1797), Bystřice 4, matrika oddaných
Matrika (1782-1799), 5976, matrika oddaných
Matrika (1784-1812), Bystřice 11, matrika oddaných
Matrika (1801-1911), 5977, matrika oddaných
Matrika (1813-1831), Bystřice 12, matrika oddaných
Matrika (1832-1842), Bystřice 13, matrika oddaných
Matrika (1843-1852), Bystřice 14, matrika oddaných
Matrika (1853-1865), Bystřice 15, matrika oddaných
Matrika (1866-1892), Bystřice 27, matrika oddaných
Matrika (1893-1919), Bystřice 30, matrika oddaných
Matrika (1654-1689), 5629, matrika zemřelých
Matrika (1685-1733), 5631, matrika zemřelých
Matrika (1687-1714), 5967, matrika zemřelých
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika zemřelých
Matrika (1715-1753), 3878, matrika zemřelých
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1781), 5970, matrika zemřelých
Matrika (1750-1768), Bystřice 3, matrika zemřelých
Matrika (1769-1800), Bystřice 4, matrika zemřelých
Matrika (1782-1801), 5978, matrika zemřelých
Matrika (1784-1812), Bystřice 16, matrika zemřelých
Matrika (1801-1912), 5979, matrika zemřelých
Matrika (1813-1837), Bystřice 17, matrika zemřelých
Matrika (1838-1848), Bystřice 18, matrika zemřelých
Matrika (1848-1854), Bystřice 19, matrika zemřelých
Matrika (1855-1866), Bystřice 20, matrika zemřelých
Matrika a Index (1867-1890), Bystřice 31, matrika zemřelých
Matrika a Index (1891-1912), Bystřice 32, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1687-1721), 5980, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1687-1734), 5981, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1687-1734), 5982, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1735-1782), 5983, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1801-1946), 5984, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!