část obce Takonín

Identifikace

ICZUJ: 530743
KODCOB: 164976
ID31: 6515
ID32: 6515
GPS: JTSK (Y, X): 717899, 1083132
S-42 (Y, X): 3488577.789, 5514299.287
UTM (Y, X): 488458.8660, 5511953.6640
Šířka/Délka: 49° 45' 35.8181409300", 14° 50' 23.1297289800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TAKONÍN v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1991 obec v okr. Benešov, od 1.4.1991 část obce Bílkovice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Takonín

Nadřazená místa

obec Bílkovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika narozených
Matrika (1695-1716), Postupice 2, matrika narozených
Matrika nelegitimních (1696-1702), Postupice 2, matrika narozených
Matrika (1717-1741), Postupice 3, matrika narozených
Matrika nemanželských (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika (1784- ), Postupice 6, matrika narozených
Matrika (1785-1821), Chotýšany 1, matrika narozených
Matrika (1821-1863), Chotýšany 2, matrika narozených
Matrika (1843-1885), Chotýšany 5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1690), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1696-1716), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1717-1749), Postupice 3, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), Postupice 25, matrika oddaných
Matrika (1784- ), Postupice 26, matrika oddaných
Matrika (1786-1835), Chotýšany 3, matrika oddaných
Matrika (1831-1902), Chotýšany 8, matrika oddaných
Matrika (1668-1672), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1681-1690), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1695-1699), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1716), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), Postupice 3, matrika zemřelých
Matrika (1746-1784), Postupice 31, matrika zemřelých
Matrika (1784- ), Postupice 32, matrika zemřelých
Matrika (1785-1826), Chotýšany 4, matrika zemřelých
Matrika (1827-1897), Chotýšany 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!