část obce Bílkovice

Identifikace

ICZUJ: 530743
KODCOB: 164968
ID31: 6513
ID32: 6513
GPS: JTSK (Y, X): 716384, 1083350
S-42 (Y, X): 3490108.400, 5514277.990
UTM (Y, X): 489988.8541, 5511932.3750
Šířka/Délka: 49° 45' 35.2275675500", 14° 51' 39.6061307000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BÍLKOVICE v r. 1869 pod názvem Bilkovice osada obce Takonín v okr. Benešov, v r. 1880-1890 osada obce Takonín v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Bilkovice osada obce Takonín v okr. Benešov, v r. 1921-1930 osada obce Takonín v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Takonín v okr. Vlašim, v r. 1961-1991 část obce Takonín v okr. Benešov, od 1.4.1991 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Bílkovice

Nadřazená místa

obec Bílkovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1686-1718), Vlašim 4, matrika narozených
Matrika (1719-1748), Vlašim 5, matrika narozených
Matrika (1748-1784), Vlašim 6, matrika narozených
Matrika (1755-1784), Domašín 1, matrika narozených
Matrika (1760-1769), Divišov 3, matrika narozených
Matrika (1784-1799), Radošovice 1, matrika narozených
Matrika (1800-1826), Radošovice 2, matrika narozených
Matrika (1826-1840), Radošovice 3, matrika narozených
Matrika (1841-1848), Radošovice 4, matrika narozených
Matrika (1849-1863), Radošovice 5, matrika narozených
Matrika (1863-1877), Radošovice 11, matrika narozených
Matrika (1877-1899), Radošovice 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), Postupice 25, matrika oddaných
Matrika (1755-1784), Domašín 4, matrika oddaných
Matrika (1759-1784), Divišov 3, matrika oddaných
Matrika (1776-1784), Vlašim 15, matrika oddaných
Matrika (1784-1796), Radošovice 1, matrika oddaných
Matrika (1800-1858), Radošovice 6, matrika oddaných
Matrika (1859-1888), Radošovice 13, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Matrika (1686-1759), Vlašim 17, matrika zemřelých
Matrika (1755-1784), Domašín 6, matrika zemřelých
Matrika (1759-1784), Vlašim 18, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), Divišov 3, matrika zemřelých
Matrika (1784-1799), Radošovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1800-1843), Radošovice 7, matrika zemřelých
Matrika (1844-1860), Radošovice 8, matrika zemřelých
Matrika (1860-1877), Radošovice 9, matrika zemřelých
Matrika (1877-1905), Radošovice 16, matrika zemřelých
Matrika (1877-1905), Radošovice 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!