část obce Mariánovice

Identifikace

ICZUJ: 529303
KODCOB: 002259
ID31: 6505
ID32: 6505
GPS: JTSK (Y, X): 729039, 1081132
S-42 (Y, X): 3477271.894, 5514849.646
UTM (Y, X): 477157.5750, 5512503.7980
Šířka/Délka: 49° 45' 52.4674616100", 14° 40' 58.1384055000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MARIÁNOVICE v r. 1869 pod názvem Marianovice osada obce Jirovice v okr. Benešov, v r. 1880-1992 se jako osada neuvádí, od 1.4.1992 část obce Benešov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Mariánovice

Nadřazená místa

obec Benešov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1755-1781), Benešov 21, matrika narozených
Matrika (1755-1791), Benešov 21, matrika narozených
Matrika a Index (1757-1771), Benešov 7, matrika narozených
Matrika (1758-1784), Benešov 7, matrika narozených
Matrika (1771-1808), Benešov 8, matrika narozených
Matrika (1790-1831), Benešov 22, matrika narozených
Matrika (1832-1858), Benešov 23, matrika narozených
Matrika (1838-1852), Benešov 24, matrika narozených
Matrika (1859-1873), Benešov 45, matrika narozených
Matrika (1874-1888), Benešov 46, matrika narozených
Matrika (1889-1902), Benešov 51, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1755-1791), Benešov 21, matrika oddaných
Matrika a Index (1763-1787), Benešov 7, matrika oddaných
Matrika (1790-1838), Benešov 22, matrika oddaných
Matrika (1853-1875), Benešov 47, matrika oddaných
Matrika (1876-1914), Benešov 53, matrika oddaných
Matrika (1755-1791), Benešov 21, matrika zemřelých
Matrika a Index (1762-1779), Benešov 7, matrika zemřelých
Matrika (1789-1838), Benešov 22, matrika zemřelých
Matrika (1838-1852), Benešov 25, matrika zemřelých
Matrika (1853-1873), Benešov 48, matrika zemřelých
Matrika (1874-1927), Benešov 55, matrika zemřelých
Matrika Index narozených N 1858-1877 město a obec (1858-1877), Benešov 49, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!