část obce Červený Dvůr

Identifikace

ICZUJ: 529303
KODCOB: 300799
ID31: 6501
ID32: 6501
GPS: JTSK (Y, X): 725119, 1078797
S-42 (Y, X): 3480859.321, 5517669.819
UTM (Y, X): 480743.5409, 5515322.8230
Šířka/Délka: 49° 47' 24.1982394500", 14° 43' 56.8912829800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERVENÝ DVŮR v r. 1869-1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890-1950 osada obce Dlouhé Pole v okr. Benešov, od r. 1961 část obce Benešov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Červený Dvůr

Nadřazená místa

obec Benešov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1870-1896), Vlašim 22, matrika narozených
Matrika (1889-1902), Benešov 51, matrika narozených
Matrika (1897-1914), Vlašim 25, matrika narozených
Index (1897-1914), Vlašim 25, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1859-1893), Vlašim 23, matrika oddaných
Index (1859-1893), Vlašim 23, matrika oddaných
Matrika (1876-1914), Benešov 53, matrika oddaných
Index (1862-1885), Vlašim 24, matrika zemřelých
Matrika (1862-1885), Vlašim 24, matrika zemřelých
Matrika (1874-1927), Benešov 55, matrika zemřelých
Matrika (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých
Index (1886-1924), Vlašim 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!