část obce Baba

Identifikace

ICZUJ: 529303
KODCOB: 400939
ID31: 6496
ID32: 6496
GPS: JTSK (Y, X): 726500, 1078000
S-42 (Y, X): 3479387.113, 5518282.608
UTM (Y, X): 479271.9332, 5515935.3620
Šířka/Délka: 49° 47' 43.8554359300", 14° 42' 43.1723954200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BABA v r. 1869-1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890-1950 osada obce Dlouhé Pole v okr. Benešov, od r. 1961 část obce Benešov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Baba

Nadřazená místa

obec Benešov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1889-1902), Benešov 51, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1876-1914), Benešov 53, matrika oddaných
Matrika (1874-1927), Benešov 55, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!