obec Ludgeřovice

Identifikace

ICZUJ: 507971
KODOB: 088412
ID31: 6309
ID32: 6309
GPS: JTSK (Y, X): 473124, 1095220
S-42 (Y, X): 4301813.800, 5532441.772
UTM (Y, X): 301771.9915, 5530098.6040
Šířka/Délka: 49° 53' 25.4704712800", 18° 14' 24.4725206600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Ludgeřovice

Nadřazená místa

okres Opava

Podřazená místa

část obce Ludgerstal
část obce Ludgeřovice
část obce Ludgeřovice
část obce Ludgierzowitz
katastrální území Ludgeřovice

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!