část obce Arnultovice Horní a Dolní

Identifikace

ICZUJ: 561860
KODCOB: 407062
ID31: 14563
ID32: 600686
GPS: JTSK (Y, X): 723425, 969171
S-42 (Y, X): 3468441.655, 5626611.790
UTM (Y, X): 468330.9279, 5624220.4370
Šířka/Délka: 50° 46' 7.9781657200", 14° 33' 3.2567817610"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Arnultovice
část obce Arnultovice Horní a Dolní
část obce Horní Arnultovice

Nadřazená místa

obec Nový Bor

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!