část obce Ketten

Identifikace

ICZUJ: 564109
KODCOB: 053546
ID31: 14865
ID32: 600641
GPS: JTSK (Y, X): 700202, 964709
S-42 (Y, X): 3490898.274, 5634021.366
UTM (Y, X): 490778.4046, 5631626.9970
Šířka/Délka: 50° 50' 10.6068167900", 14° 52' 8.5499159020"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KETTEN viz Chotyně (Liberec)

Alternativní názvy

část obce Chotyně
část obce Ketten

Nadřazená místa

obec Chotyně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1641-1658), L46/1, matrika narozených
Matrika (1661-1681), L46/2, matrika narozených
Matrika (1682-1710), L46/3, matrika narozených
Matrika (1710-1733), L46/4, matrika narozených
Matrika (1734-1760), L46/5, matrika narozených
Matrika (1761-1788), L46/6, matrika narozených
Matrika (1784-1785), L46/8, matrika narozených
Matrika (1785-1811), L46/41, matrika narozených
Matrika (1811-1852), L46/42, matrika narozených
Matrika (1852-1865), L46/43, matrika narozených
Matrika (1865-1889), L46/44, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1628-1658), L46/1, matrika oddaných
Matrika (1658-1681), L46/2, matrika oddaných
Matrika (1682-1710), L46/3, matrika oddaných
Matrika (1710-1733), L46/4, matrika oddaných
Matrika (1734-1758), L46/5, matrika oddaných
Matrika (1759-1785), L46/7, matrika oddaných
Matrika (1784-1785), L46/8, matrika oddaných
Matrika (1785-1845), L46/69, matrika oddaných
Matrika (1846-1905), L46/45, matrika oddaných
Matrika (1628-1658), L46/1, matrika zemřelých
Matrika (1658-1681), L46/2, matrika zemřelých
Matrika (1682-1710), L46/3, matrika zemřelých
Matrika (1710-1733), L46/4, matrika zemřelých
Matrika (1734-1757), L46/5, matrika zemřelých
Matrika (1747-1785), L46/7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1832), L46/46, matrika zemřelých
Matrika (1833-1888), L46/47, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!