část obce Grafenstein

Identifikace

ICZUJ: 564109
KODCOB: 053538
ID31: 14864
ID32: 600640
GPS: JTSK (Y, X): 699466, 963249
S-42 (Y, X): 3491440.474, 5635563.794
UTM (Y, X): 491320.3845, 5633168.7970
Šířka/Délka: 50° 51' 0.5509241100", 14° 52' 36.1268041400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

GRAFENSTEIN viz Grabštejn (Liberec)

Alternativní názvy

část obce Grabštejn
část obce Grafenstein

Nadřazená místa

obec Chotyně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1641-1658), L46/1, matrika narozených
Matrika (1661-1681), L46/2, matrika narozených
Matrika (1682-1710), L46/3, matrika narozených
Matrika (1710-1733), L46/4, matrika narozených
Matrika (1734-1760), L46/5, matrika narozených
Matrika (1761-1788), L46/6, matrika narozených
Matrika (1784-1785), L46/8, matrika narozených
Matrika (1785-1817), L46/35, matrika narozených
Matrika (1818-1878), L46/36, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1628-1658), L46/1, matrika oddaných
Matrika (1658-1681), L46/2, matrika oddaných
Matrika (1682-1710), L46/3, matrika oddaných
Matrika (1710-1733), L46/4, matrika oddaných
Matrika (1734-1758), L46/5, matrika oddaných
Matrika (1759-1785), L46/7, matrika oddaných
Matrika (1784-1785), L46/8, matrika oddaných
Matrika (1785-1856), L46/37, matrika oddaných
Matrika (1628-1658), L46/1, matrika zemřelých
Matrika (1658-1681), L46/2, matrika zemřelých
Matrika (1682-1710), L46/3, matrika zemřelých
Matrika (1710-1733), L46/4, matrika zemřelých
Matrika (1734-1757), L46/5, matrika zemřelých
Matrika (1747-1785), L46/7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1867), L46/38, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!