část obce Spittelgrund

Identifikace

ICZUJ: 564095
KODCOB: 053520
ID31: 14856
ID32: 600634
GPS: JTSK (Y, X): 700011, 965894
S-42 (Y, X): 3491239.999, 5632870.795
UTM (Y, X): 491119.9909, 5630476.8940
Šířka/Délka: 50° 49' 33.3927628300", 14° 52' 26.1136351700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dolní Suchá
část obce Spittelgrund

Nadřazená místa

obec Hrádek nad Nisou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1710-1733), L46/4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!