část obce Bilichov

Identifikace

ICZUJ: 535125
KODCOB: 004197
ID31: 7226
ID32: 600408
GPS: JTSK (Y, X): 775809, 1018749
S-42 (Y, X): 3422859.818, 5570706.710
UTM (Y, X): 422767.6506, 5568338.1150
Šířka/Délka: 50° 15' 43.6783894900", 13° 54' 59.1507098900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Bilichov
část obce Bílichov

Nadřazená místa

obec Bílichov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1665-1707), L183/1, matrika narozených
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika narozených
Matrika (1706-1736), L183/3, matrika narozených
Matrika (1661-1701), L183/1, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika oddaných
Matrika (1706-1734), L183/3, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika zemřelých
Matrika (1690-1710), L183/1, matrika zemřelých
Matrika (1706-1784), L183/3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!