část obce Roztoky

Identifikace

ICZUJ: 577481
KODCOB: 142581
ID31: 15124
ID32: 600140
GPS: JTSK (Y, X): 667527, 988831
S-42 (Y, X): 3526402.594, 5614302.277
UTM (Y, X): 526268.2720, 5611915.9360
Šířka/Délka: 50° 39' 30.6043515900", 15° 22' 17.8793748000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ROZTOKY viz Roztoky u Semil (Semily)

Alternativní názvy

část obce Roztoky
část obce Roztoky u Semil

Nadřazená místa

obec Roztoky u Semil

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1669), L33/1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1668), L33/1, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!