část obce Černá Studnice

Identifikace

ICZUJ: 563749
KODCOB: 119091
ID31: 14712
ID32: 600035
GPS: JTSK (Y, X): 678177, 982360
S-42 (Y, X): 3515009.069, 5619349.427
UTM (Y, X): 514879.3853, 5616961.0310
Šířka/Délka: 50° 42' 15.3857378300", 15° 12' 38.5644910700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERNÁ STUDNICE viz Dolní Černá Studnice (Jablonec nad Nisou)

Alternativní názvy

část obce Černá Studnice
část obce Černá Studnice
část obce Černá Studnice
část obce Černá Studnice 3. díl
část obce Dolní Černá Studnice
část obce Dolní Černá Studnice 2. díl

Nadřazená místa

obec Pěnčín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1700-1712), L13/3, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1700-1712), L13/3, matrika oddaných
Matrika (1700-1712), L13/3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!