obec Ždánice

Identifikace

ICZUJ: 513164
KODOB: 194956
ID31: 500
ID32: 500
GPS: JTSK (Y, X): 706361, 1061142
S-42 (Y, X): 3497191.984, 5537593.124
UTM (Y, X): 497069.5534, 5535238.0160
Šířka/Délka: 49° 58' 10.1233541000", 14° 57' 32.8901182100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Ždánice

Nadřazená místa

okres Kolín

Podřazená místa

část obce Běšinov (allod. dvůr, Ždánice)
část obce na Vostřáku
část obce Ostrák (Vostrák,hájovna,Ždánice,Kot.s.949)
část obce Ostřák
část obce Vostřák
část obce Ždánice
katastrální území Ždánice u Kouřimi

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!