obec Tři Dvory

Identifikace

ICZUJ: 533769
KODOB: 170801
ID31: 480
ID32: 480
GPS: JTSK (Y, X): 684328, 1056956
S-42 (Y, X): 3518505.304, 5544579.372
UTM (Y, X): 518374.1960, 5542221.4180
Šířka/Délka: 50° 1' 55.2411577800", 15° 15' 23.5915401300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Tři Dvory

Nadřazená místa

okres Kolín

Podřazená místa

část obce Trídvory
část obce Tři Dvory
část obce Třídvory
katastrální území Tři Dvory

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!