obec Leskovice

Identifikace

ICZUJ: 548235
KODOB: 080039
ID31: 4267
ID32: 4267
GPS: JTSK (Y, X): 705336, 1121777
S-42 (Y, X): 3506009.442, 5477587.930
UTM (Y, X): 505883.4217, 5475257.2570
Šířka/Délka: 49° 25' 47.8530640900", 15° 4' 52.0985384600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Leskovice

Nadřazená místa

okres Pelhřimov

Podřazená místa

část obce Leskovice
katastrální území Leskovice

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!