obec Zadní Vydří

Identifikace

ICZUJ: 587231
KODOB: 100561
ID31: 4207
ID32: 4207
GPS: JTSK (Y, X): 685206, 1157450
S-42 (Y, X): 3530562.459, 5444797.330
UTM (Y, X): 530426.4383, 5442480.0110
Šířka/Délka: 49° 8' 3.8299051610", 15° 25' 1.6043099080"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Zadní Vydří

Nadřazená místa

okres Jihlava

Podřazená místa

část obce Zadní Vydří
katastrální území Zadní Vydří

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!