obec Mysletice

Identifikace

ICZUJ: 587559
KODOB: 100544
ID31: 4152
ID32: 4152
GPS: JTSK (Y, X): 687097, 1156293
S-42 (Y, X): 3528538.210, 5445701.637
UTM (Y, X): 528403.0142, 5443383.9510
Šířka/Délka: 49° 8' 33.4506447500", 15° 23' 21.9761944200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Mysletice

Nadřazená místa

okres Jihlava

Podřazená místa

část obce Mysletice
katastrální území Mysletice

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!