část obce Hájská

Identifikace

ICZUJ: 550787
KODCOB: 097756
ID31: 10625
ID32: 41360
GPS: JTSK (Y, X): 789398, 1129651
S-42 (Y, X): 3423652.436, 5458961.198
UTM (Y, X): 423559.9560, 5456638.1080
Šířka/Délka: 49° 15' 27.8311242600", 13° 56' 58.1166778300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hájská
část obce Hajská

Nadřazená místa

obec Strakonice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Přehled č. VS-578/3-2002 Ministerstva vnitra změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 2.1.2001 do 1.1.2002

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!