katastrální území Vrahovice

Identifikace

KODKU: 785237
ID31: 39814
ID32: 39814
GPS: JTSK (Y, X): 555815, 1133229
S-42 (Y, X): 3655791.153, 5485465.802
UTM (Y, X): 655604.1366, 5483131.9090
Šířka/Délka: 49° 28' 51.1261968400", 17° 8' 53.6782236300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

katastrální území Vrahovice

Nadřazená místa

obec Prostějov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!