katastrální území Sylvárov

Identifikace

KODKU: 634123
ID31: 36458
ID32: 36458
GPS: JTSK (Y, X): 639435, 1020021
S-42 (Y, X): 3558274.681, 5586986.745
UTM (Y, X): 558127.3826, 5584611.5230
Šířka/Délka: 50° 24' 38.3870156800", 15° 49' 5.0513037380"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SYLVÁROV v r. 1869-1880 pod názvem Silberleut t. Podstráň obec v okr. Dvůr Králové, v r. 1890-1900 pod názvem Královédvorská Podstráň obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1910-1921 obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1930 osada obce Dvůr Králové nad Labem v okr. Dvůr Králové nad Labem, v dalších letech se jako osada neuvádí

Alternativní názvy

katastrální území Královédvorská Podstráň
katastrální území Podstráň
katastrální území Silberleut
katastrální území Sylvárov

Nadřazená místa

obec Dvůr Králové nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!