katastrální území Bečkov

Identifikace

KODKU: 602744
ID31: 36433
ID32: 36433
GPS: JTSK (Y, X): 623667, 997054
S-42 (Y, X): 3570954.694, 5611792.685
UTM (Y, X): 570802.2348, 5609407.3630
Šířka/Délka: 50° 37' 56.0397502600", 16° 0' 4.0763838550"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BEČKOV v r. 1869-1930 obec v okr. Trutnov, v r. 1950-1980 osada obce Bernartice v okr. Trutnov, od 1.3.1980 se jako osada neuvádí

Alternativní názvy

katastrální území Bečkov

Nadřazená místa

obec Bernartice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!