katastrální území Starý Rokytník

Identifikace

KODKU: 755192
ID31: 36426
ID32: 36426
GPS: JTSK (Y, X): 628764, 1007134
S-42 (Y, X): 3567198.028, 5601140.460
UTM (Y, X): 567047.0973, 5598759.4750
Šířka/Délka: 50° 32' 12.9567431500", 15° 56' 46.0413520200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

katastrální území Starý Rokytník

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!