obec Velké Svatoňovice

Identifikace

ICZUJ: 579785
KODOB: 179388
ID31: 3511
ID32: 3511
GPS: JTSK (Y, X): 623021, 1008391
S-42 (Y, X): 3573055.086, 5600633.366
UTM (Y, X): 572901.7705, 5598252.5880
Šířka/Délka: 50° 31' 54.0267907100", 16° 1' 43.0571540400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Velké Svatoňovice

Nadřazená místa

okres Trutnov

Podřazená místa

část obce Markouš
část obce Markoušovice
část obce Velké Svatoňovice
katastrální území Markoušovice
katastrální území Starý Sedloňov
katastrální území Velké Svatoňovice

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!