katastrální území Otín u Plané

Identifikace

KODKU: 721271
ID31: 33428
ID32: 33428
GPS: JTSK (Y, X): 861949, 1051239
S-42 (Y, X): 3341592.781, 5527395.453
UTM (Y, X): 341533.7078, 5525044.4830
Šířka/Délka: 49° 51' 24.6111106800", 12° 47' 43.0924382600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

katastrální území Otín u Plané

Nadřazená místa

obec Planá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!