obec Jarpice

Identifikace

ICZUJ: 532401
KODOB: 057649
ID31: 330
ID32: 330
GPS: JTSK (Y, X): 762958, 1013899
S-42 (Y, X): 3434982.545, 5577169.594
UTM (Y, X): 434885.4416, 5574798.3690
Šířka/Délka: 50° 19' 18.0730262400", 14° 5' 7.0981012800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Jarpice

Nadřazená místa

okres Kladno

Podřazená místa

část obce Budenice
část obce Budenice 1. díl
část obce Jarpice
část obce Oudešice
část obce Údešice, samota (Kotyška 1486)
část obce Údešický Mlýn (Jarpice)
část obce Údešický ovčín (Jarpice)
katastrální území Jarpice

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!