katastrální území Koclov

Identifikace

KODKU: 706892
ID31: 31768
ID32: 31768
GPS: JTSK (Y, X): 800068, 1127973
S-42 (Y, X): 3412854.117, 5459251.581
UTM (Y, X): 412766.0345, 5456928.3710
Šířka/Délka: 49° 15' 32.0305824900", 13° 48' 3.9732200070"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOCLOV v r. 1869-1890 pod názvem Kozlov osada obce Nevosedy v okr. Strakonice, v r. 1900-1930 obec v okr. Strakonice, v r. 1950 osada obce Novosedly v okr. Strakonice, v dalších letech se jako osada neuvádí

Alternativní názvy

katastrální území Koclov
katastrální území Kozlau
katastrální území Kozlov

Nadřazená místa

obec Novosedly

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!