katastrální území Huťský Dvůr

Identifikace

KODKU: 665592
ID31: 31571
ID32: 31571
GPS: JTSK (Y, X): 807275, 1153662
S-42 (Y, X): 3409014.783, 5432846.216
UTM (Y, X): 408928.2664, 5430533.7610
Šířka/Délka: 49° 1' 15.4722561700", 13° 45' 15.6113366000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HUŤSKÝ DVŮR v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880-1910 pod názvem Hüttenhof osada obce Korkushütten v okr. Prachatice, v r. 1921-1930 osada obce Korkusova Huť v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Korkusova Huť v okr. Vimperk, v dalších letech se jako osada neuvádí (součást obce Vimperk v okr. Prachatice)

Alternativní názvy

katastrální území Huťský Dvůr
katastrální území Hüttenhof
katastrální území Hüttenhöfe
katastrální území Schlemmerhöfe
katastrální území Schlemmerhütte

Nadřazená místa

obec Vimberk
obec Vimperk
obec Winterberg

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!