katastrální území Kahov

Identifikace

KODKU: 732737
ID31: 31403
ID32: 31403
GPS: JTSK (Y, X): 791563, 1156005
S-42 (Y, X): 3424898.464, 5432545.958
UTM (Y, X): 424805.4781, 5430233.6270
Šířka/Délka: 49° 1' 13.4576036000", 13° 58' 17.4625190600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

katastrální území Kahov

Nadřazená místa

obec Prachatice
obec Prachatitz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!