farnost církve římskokatolické Zásmuky f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300400
ID32: 300400
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Zásmuky f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1665-1677), Zásmuky 1, matrika narozených
Matrika narozených (1677-1716), Zásmuky 2, matrika narozených
Matrika narozených (1717-1737), Zásmuky 4, matrika narozených
Matrika narozených (1738-1762), Zásmuky 5, matrika narozených
Matrika narozených (1763-1787), Zásmuky 6, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1807), Zásmuky 18, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1809), Zásmuky 20, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1818), Zásmuky 16, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1822), Zásmuky 22, matrika narozených
Matrika narozených (1788-1822), Zásmuky 7, matrika narozených
Matrika narozených (1807-1847), Zásmuky 19, matrika narozených
Matrika narozených (1810-1842), Zásmuky 21, matrika narozených
Matrika narozených (1819-1840), Zásmuky 17, matrika narozených
Matrika narozených (1822-1855), Zásmuky 23, matrika narozených
Matrika narozených (1823-1840), Zásmuky 8, matrika narozených
Matrika narozených (1840-1847), Zásmuky 9, matrika narozených
Matrika narozených (1840-1910), Zásmuky 27, matrika narozených
Matrika narozených (1842-1880), Zásmuky 28, matrika narozených
Matrika narozených (1847-1864), Zásmuky 10, matrika narozených
Matrika narozených (1848-1907), Zásmuky 29, matrika narozených
Matrika narozených (1864-1879), Zásmuky 30, matrika narozených
Matrika narozených (1879-1897), Zásmuky 31, matrika narozených
Matrika oddaných (1665-1692), Zásmuky 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1693-1724), Zásmuky 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1725-1737), Zásmuky 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1738-1762), Zásmuky 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1763-1840), Zásmuky 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1818), Zásmuky 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1822), Zásmuky 22, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1807), Zásmuky 18, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1809), Zásmuky 20, matrika oddaných
Matrika oddaných (1807-1854), Zásmuky 19, matrika oddaných
Matrika oddaných (1811-1839), Zásmuky 21, matrika oddaných
Matrika oddaných (1819-1857), Zásmuky 17, matrika oddaných
Matrika oddaných (1822-1854), Zásmuky 23, matrika oddaných
Matrika oddaných (1840-1872), Zásmuky 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1855-1922), Zásmuky 33, matrika oddaných
Matrika oddaných (1873-1918), Zásmuky 34, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1671-1683), Zásmuky 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1684-1723), Zásmuky 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1724-1737), Zásmuky 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1738-1762), Zásmuky 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1763-1827), Zásmuky 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1807), Zásmuky 18, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1809), Zásmuky 20, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1818), Zásmuky 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1822), Zásmuky 22, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1807-1854), Zásmuky 19, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1810-1865), Zásmuky 21, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1819-1857), Zásmuky 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1823-1854), Zásmuky 23, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1828-1855), Zásmuky 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1856-1870), Zásmuky 15, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1866-1916), Zásmuky 35, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1871-1892), Zásmuky 32, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1893-1917), Zásmuky 36, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1665-1769), Zásmuky 24, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1665-1769), Zásmuky 24, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1665-1769), Zásmuky 24, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1770-1827), Zásmuky 25, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1770-1827), Zásmuky 25, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1770-1827), Zásmuky 25, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1828-1879), Zásmuky 26, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1828-1879), Zásmuky 26, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!