farnost církve římskokatolické Velim f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300398
ID32: 300398
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Velim f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1771-1784), Velim 1, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1814), Velim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1815-1828), Velim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1828-1841), Velim 4, matrika narozených
Matrika narozených (1842-1893), Velim 14, matrika narozených
Matrika narozených (1842-1911), Velim 17, matrika narozených
Matrika narozených (1842-1929), Velim 18, matrika narozených
Matrika oddaných (1771-1784), Velim 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1814), Velim 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1815-1856), Velim 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1846-1903), Velim 15, matrika oddaných
Matrika oddaných (1857-1904), Velim 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1857-1924), Velim 19, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1771-1784), Velim 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1814), Velim 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1815-1859), Velim 8, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1771-1838), Velim 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1771-1838), Velim 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1771-1838), Velim 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1785-1825), Velim 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!