farnost církve římskokatolické Pšovka f.ř.k

Identifikace

ID31: 300353
ID32: 300353
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Pšovka f.ř.k

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1616-1627), Pšovka 1, matrika narozených
Matrika (1616-1705), Pšovka 6, matrika narozených
Matrika (1617-1704), Pšovka 7, matrika narozených
Matrika (1633-1644), Pšovka 2, matrika narozených
Matrika (1644-1654), Pšovka 3, matrika narozených
Matrika (1654-1705), Pšovka 4, matrika narozených
Matrika (1705-1744), Pšovka 5, matrika narozených
Matrika (1740-1784), Pšovka 7, matrika narozených
Matrika (1740-1792), Pšovka 6, matrika narozených
Matrika (1793-1819), Pšovka 8, matrika narozených
Matrika (1793-1824), Pšovka 12, matrika narozených
Matrika (1820-1840), Pšovka 9, matrika narozených
Matrika (1825-1855), Pšovka 13, matrika narozených
Matrika (1841-1853), Pšovka 10, matrika narozených
Matrika (1854-1868), Pšovka 11, matrika narozených
Matrika (1856-1877), Pšovka 21, matrika narozených
Matrika (1869-1899), Pšovka 22, matrika narozených
Matrika (1878-1908), Pšovka 25, matrika narozených
Matrika (1614-1626), Pšovka 1, matrika oddaných
Matrika (1625-1705), Pšovka 14, matrika oddaných
Matrika (1632-1644), Pšovka 2, matrika oddaných
Matrika (1644-1654), Pšovka 3, matrika oddaných
Matrika (1654-1705), Pšovka 4, matrika oddaných
Matrika (1705-1744), Pšovka 5, matrika oddaných
Matrika (1740-1792), Pšovka 14, matrika oddaných
Matrika (1793-1841), Pšovka 15, matrika oddaných
Matrika (1842-1874), Pšovka 16, matrika oddaných
Matrika (1875-1914), Pšovka 26, matrika oddaných
Matrika (1617-1625), Pšovka 1, matrika zemřelých
Matrika (1617-1718), Pšovka 18, matrika zemřelých
Matrika (1681-1744), Pšovka 17, matrika zemřelých
Matrika (1740-1792), Pšovka 18, matrika zemřelých
Matrika (1793-1833), Pšovka 20, matrika zemřelých
Matrika (1793-1835), Pšovka 19, matrika zemřelých
Matrika (1833-1884), Pšovka 23, matrika zemřelých
Matrika (1836-1881), Pšovka 24, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1614-1949), Pšovka 29, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1793-1940), Pšovka 27, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1794-1949), Pšovka 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1820-1949), Pšovka 28, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1820-1949), Pšovka 28, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!