farnost církve římskokatolické Křečovice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300334
ID32: 300334
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Křečovice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

matrika (1784-1820), M23KRE / 01, matrika narozených
matrika (1804-1821), M23KRE / 02, matrika narozených
matrika (1822-1839), M23KRE / 03, matrika narozených
matrika (1840-1851), M23KRE / 04, matrika narozených
Matrika (1852-1875), Křečovice 7, matrika narozených
Matrika (1876-1892), Křečovice 8, matrika narozených
Matrika (1889- ), Křečovice 13, matrika narozených
matrika (1784-1826), M23KRE / 05, matrika oddaných
Matrika (1827-1876), Křečovice 9, matrika oddaných
Index (1827-1879), Křečovice 11, matrika oddaných
Matrika (1889- ), Křečovice 13, matrika oddaných
matrika (1784-1826), M23KRE / 06, matrika zemřelých
Index (1827-1885), Křečovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1827-1885), Křečovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1889- ), Křečovice 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!