farnost církve římskokatolické Netvořice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300321
ID32: 300321
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Netvořice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Index (1669-1699), Netvořice 13, matrika narozených
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Index (1700-1799), Netvořice 14, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1760-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1823), Netvořice 7, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Matrika (1829-1898), Netvořice 40, matrika narozených
Matrika (1830-1881), Netvořice 23, matrika narozených
Matrika (1830-1886), Netvořice 27, matrika narozených
Matrika (1830-1895), Netvořice 29, matrika narozených
Matrika (1830-1897), Netvořice 38, matrika narozených
Matrika (1830-1898), Netvořice 36, matrika narozených
Matrika (1830-1901), Netvořice 31, matrika narozených
Matrika (1830-1906), Netvořice 34, matrika narozených
Matrika (1830-1912), Netvořice 37, matrika narozených
Matrika (1830-1913), Netvořice 22, matrika narozených
Matrika (1830-1913), Netvořice 28, matrika narozených
Matrika (1835-1879), Netvořice 16, matrika narozených
Matrika (1837-1885), Netvořice 33, matrika narozených
Matrika (1837-1895), Netvořice 32, matrika narozených
Matrika (1837-1911), Netvořice 24, matrika narozených
Matrika (1838-1892), Netvořice 15, matrika narozených
Matrika (1839-1862), Netvořice 17, matrika narozených
Matrika (1839-1883), Netvořice 18, matrika narozených
Matrika (1839-1884), Netvořice 30, matrika narozených
Matrika (1839-1898), Netvořice 39, matrika narozených
Matrika (1839-1901), Netvořice 25, matrika narozených
Matrika (1839-1903), Netvořice 26, matrika narozených
Matrika (1839-1932), Netvořice 35, matrika narozených
Matrika (1852-1903), Netvořice 41, matrika narozených
Matrika (1863-1881), Netvořice 23, matrika narozených
Index (1880-1913), Netvořice 47, matrika narozených
Matrika (1881-1895), Netvořice 19, matrika narozených
Matrika (1881-1901), Netvořice 42, matrika narozených
Index (1669-1699), Netvořice 13, matrika oddaných
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Index (1700-1799), Netvořice 14, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Index (1800-1950), Netvořice 48, matrika oddaných
Matrika (1830-1881), Netvořice 23, matrika oddaných
Matrika (1830-1882), Netvořice 38, matrika oddaných
Matrika (1830-1882), Netvořice 27, matrika oddaných
Matrika (1830-1882), Netvořice 36, matrika oddaných
Matrika (1830-1883), Netvořice 22, matrika oddaných
Matrika (1830-1895), Netvořice 40, matrika oddaných
Matrika (1830-1896), Netvořice 31, matrika oddaných
Matrika (1831-1885), Netvořice 37, matrika oddaných
Matrika (1831-1890), Netvořice 29, matrika oddaných
Matrika (1831-1891), Netvořice 32, matrika oddaných
Matrika (1832-1898), Netvořice 28, matrika oddaných
Matrika (1833-1913), Netvořice 34, matrika oddaných
Matrika (1835-1896), Netvořice 16, matrika oddaných
Matrika (1838-1912), Netvořice 43, matrika oddaných
Matrika (1839-1882), Netvořice 33, matrika oddaných
Matrika (1839-1882), Netvořice 30, matrika oddaných
Matrika (1839-1887), Netvořice 35, matrika oddaných
Matrika (1839-1891), Netvořice 18, matrika oddaných
Matrika (1839-1915), Netvořice 24, matrika oddaných
Matrika (1840-1896), Netvořice 17, matrika oddaných
Matrika (1840-1905), Netvořice 25, matrika oddaných
Matrika (1841-1893), Netvořice 39, matrika oddaných
Matrika (1842-1900), Netvořice 26, matrika oddaných
Matrika (1848-1879), Netvořice 41, matrika oddaných
Matrika (1882-1898), Netvořice 20, matrika oddaných
Matrika (1882-1906), Netvořice 44, matrika oddaných
Index (1669-1699), Netvořice 13, matrika zemřelých
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1838), Netvořice 12, matrika zemřelých
Matrika (1830-1901), Netvořice 27, matrika zemřelých
Matrika (1830-1912), Netvořice 28, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 22, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 36, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 29, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 38, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 31, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 40, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 23, matrika zemřelých
Matrika (1831-1911), Netvořice 34, matrika zemřelých
Matrika (1832-1942), Netvořice 37, matrika zemřelých
Matrika (1835-1882), Netvořice 16, matrika zemřelých
Matrika (1837-1901), Netvořice 33, matrika zemřelých
Matrika (1837-1915), Netvořice 32, matrika zemřelých
Matrika (1837-1917), Netvořice 24, matrika zemřelých
Matrika (1838-1918), Netvořice 45, matrika zemřelých
Matrika (1839-1887), Netvořice 18, matrika zemřelých
Matrika (1839-1893), Netvořice 17, matrika zemřelých
Matrika (1839-1902), Netvořice 30, matrika zemřelých
Matrika (1839-1903), Netvořice 26, matrika zemřelých
Matrika (1839-1924), Netvořice 35, matrika zemřelých
Matrika (1839-1932), Netvořice 25, matrika zemřelých
Matrika (1839-1942), Netvořice 39, matrika zemřelých
Matrika (1851-1904), Netvořice 41, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), Netvořice 46, matrika zemřelých
Matrika, Index N Netvořice a obce (1800-1879), Netvořice 21, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!