farnost církve římskokatolické Bělice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300315
ID32: 300315
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Bělice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1674-1715), Bělice 1, matrika narozených
Matrika (1715-1752), Bělice 2, matrika narozených
Matrika (1750-1783), Bělice 2, matrika narozených
Matrika (1752-1784), Bělice 3, matrika narozených
Matrika (1784-1810), Bělice 4, matrika narozených
Matrika (1811-1850), Bělice 5, matrika narozených
Index (1842-1852), Bělice 10, matrika narozených
Matrika (1851-1875), Bělice 12, matrika narozených
Matrika (1875-1899), Bělice 13, matrika narozených
Matrika (1674-1715), Bělice 1, matrika oddaných
Matrika (1715-1784), Bělice 2, matrika oddaných
Matrika (1784-1830), Bělice 6, matrika oddaných
Matrika (1830-1850), Bělice 7, matrika oddaných
Index (1842-1852), Bělice 11, matrika oddaných
Matrika (1851-1871), Bělice 8, matrika oddaných
Matrika (1872-1903), Bělice 16, matrika oddaných
Matrika (1674-1715), Bělice 1, matrika zemřelých
Matrika (1715-1754), Bělice 2, matrika zemřelých
Matrika (1754-1784), Bělice 3, matrika zemřelých
Matrika (1784-1826), Bělice 9, matrika zemřelých
Matrika (1833-1877), Bělice 14, matrika zemřelých
Matrika Index narozených N 1851-1899 (1851-1899), Bělice 15, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!