farnost církve římskokatolické Zdislavice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300286
ID32: 300286
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Zdislavice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1787-1803), Zdislavice 1, matrika narozených
Matrika (1787-1804), Zdislavice 1, matrika narozených
Index (1787-1873), Zdislavice 13, matrika narozených
Matrika (1805-1822), Zdislavice 2, matrika narozených
Matrika (1805-1824), Zdislavice 2, matrika narozených
Matrika (1805-1828), Zdislavice 2, matrika narozených
Matrika (1805-1832), Zdislavice 2, matrika narozených
Matrika (1822-1835), Zdislavice 3, matrika narozených
Matrika (1825-1842), Zdislavice 3, matrika narozených
Matrika (1828-1861), Zdislavice 5, matrika narozených
Matrika (1828-1862), Zdislavice 5, matrika narozených
Matrika (1830-1862), Zdislavice 5, matrika narozených
Matrika (1835-1858), Zdislavice 4, matrika narozených
Matrika (1842-1859), Zdislavice 4, matrika narozených
Matrika (1858-1880), Zdislavice 12, matrika narozených
Index (1874-1944), Zdislavice 18, matrika narozených
Matrika (1880-1900), Zdislavice 16, matrika narozených
Matrika (1787-1803), Zdislavice 6, matrika oddaných
Matrika (1787-1804), Zdislavice 6, matrika oddaných
Index (1787-1876), Zdislavice 14, matrika oddaných
Matrika (1789-1804), Zdislavice 6, matrika oddaných
Matrika (1790-1804), Zdislavice 6, matrika oddaných
Matrika (1792-1804), Zdislavice 6, matrika oddaných
Matrika (1805-1834), Zdislavice 7, matrika oddaných
Matrika (1806-1834), Zdislavice 7, matrika oddaných
Matrika (1806-1838), Zdislavice 7, matrika oddaných
Matrika (1835-1869), Zdislavice 8, matrika oddaných
Matrika (1870-1925), Zdislavice 17, matrika oddaných
Index (1876-1945), Zdislavice 19, matrika oddaných
Matrika (1787-1803), Zdislavice 9, matrika zemřelých
Matrika (1787-1804), Zdislavice 9, matrika zemřelých
Matrika (1787-1804), Zdislavice 9, matrika zemřelých
Index (1787-1876), Zdislavice 15, matrika zemřelých
Matrika (1788-1804), Zdislavice 9, matrika zemřelých
Matrika (1805-1842), Zdislavice 10, matrika zemřelých
Matrika (1842-1865), Zdislavice 11, matrika zemřelých
Index (1877-1944), Zdislavice 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!