farnost církve římskokatolické Louňovice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300276
ID32: 300276
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Louňovice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

( - ), matrika narozených
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika narozených
Index (1685-1947), Louňovice 18, matrika narozených
Matrika (1719-1770), Louňovice 3, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Louňovice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1786), Louňovice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1807), Louňovice 5, matrika narozených
Matrika (1808-1828), Louňovice 6, matrika narozených
Matrika (1808-1829), Louňovice 6, matrika narozených
Matrika (1829-1847), Louňovice 7, matrika narozených
Matrika (1848-1859), Louňovice 8, matrika narozených
Matrika (1859-1881), Louňovice 15, matrika narozených
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika oddaných
Index (1685-1947), Louňovice 19, matrika oddaných
Matrika (1719-1770), Louňovice 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1786), Louňovice 4, matrika oddaných
Matrika (1771-1806), Louňovice 4, matrika oddaných
Matrika (1771-1807), Louňovice 4, matrika oddaných
Matrika (1808-1830), Louňovice 9, matrika oddaných
Matrika (1808-1831), Louňovice 9, matrika oddaných
Matrika (1832-1856), Louňovice 10, matrika oddaných
Matrika (1832-1857), Louňovice 10, matrika oddaných
Vojenská matrika (1844-1860), Louňovice 14, matrika oddaných
Matrika (1858-1899), Louňovice 16, matrika oddaných
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika zemřelých
Index (1685-1947), Louňovice 20, matrika zemřelých
Matrika (1719-1770), Louňovice 3, matrika zemřelých
Matrika (1771-1786), Louňovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1771-1806), Louňovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1771-1807), Louňovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1808-1835), Louňovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1836-1854), Louňovice 13, matrika zemřelých
Vojenská matrika (1843-1858), Louňovice 14, matrika zemřelých
Matrika (1855-1887), Louňovice 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!