farnost církve římskokatolické Přistoupim f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300203
ID32: 300203
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Přistoupim f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1730-1757), Přistoupim 1, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských dětí (1732-1772), Přistoupim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1758-1785), Přistoupim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1804), Přistoupim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1814), Přistoupim 8, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1817), Přistoupim 4, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1825), Přistoupim 6, matrika narozených
Matrika narozených (1802-1924), Přistoupim 13, matrika narozených
Matrika narozených (1805-1854), Přistoupim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1815-1863), Přistoupim 9, matrika narozených
Matrika narozených (1818-1863), Přistoupim 5, matrika narozených
Matrika narozených (1818-1863), Přistoupim 5, matrika narozených
Matrika narozených (1826-1854), Přistoupim 7, matrika narozených
Matrika narozených (1855-1875), Přistoupim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1855-1905), Přistoupim 12, matrika narozených
Matrika narozených (1864-1916), Přistoupim 14, matrika narozených
Matrika narozených (1864-1923), Přistoupim 15, matrika narozených
Matrika oddaných (1730-1757), Přistoupim 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1758-1784), Přistoupim 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1804), Přistoupim 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1814), Přistoupim 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1817), Přistoupim 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1825), Přistoupim 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1803-1924), Přistoupim 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1818-1863), Přistoupim 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1826-1854), Přistoupim 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1855-1873), Přistoupim 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1855-1906), Přistoupim 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1864-1917), Přistoupim 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1864-1923), Přistoupim 15, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1730-1757), Přistoupim 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1758-1784), Přistoupim 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1804), Přistoupim 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1814), Přistoupim 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1817), Přistoupim 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1825), Přistoupim 6, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1802-1924), Přistoupim 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1805-1854), Přistoupim 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1826-1854), Přistoupim 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1855-1876), Přistoupim 11, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1855-1905), Přistoupim 12, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1864-1916), Přistoupim 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1864-1924), Přistoupim 15, matrika zemřelých
Index k matrikám f.ř.k. Přistoupim (1730-1784), Přistoupim 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!