farnost církve římskokatolické Konojedy f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300198
ID32: 300198
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Konojedy f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1785-1825), Konojedy 5, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1825), Konojedy 1, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1848), Konojedy 2, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1853), Konojedy 6, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1859), Konojedy 4, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1869), Konojedy 3, matrika narozených
Matrika narozených (1826-1869), Konojedy 8, matrika narozených
Matrika narozených (1826-1873), Konojedy 7, matrika narozených
Matrika narozených (1848-1881), Konojedy 9, matrika narozených
Matrika narozených (1853-1876), Konojedy 10, matrika narozených
Matrika narozených (1860-1876), Konojedy 11, matrika narozených
Matrika narozených (1870-1909), Konojedy 15, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1911), Konojedy 13, matrika narozených
Matrika narozených (1876-1905), Konojedy 16, matrika narozených
Matrika narozených (1876-1906), Konojedy 14, matrika narozených
Matrika oddaných (1785-1825), Konojedy 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1825), Konojedy 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1848), Konojedy 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1853), Konojedy 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1859), Konojedy 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1869), Konojedy 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1826-1869), Konojedy 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1826-1873), Konojedy 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1849-1882), Konojedy 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1853-1880), Konojedy 10, matrika oddaných
Matrika oddaných (1861-1875), Konojedy 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1870-1909), Konojedy 15, matrika oddaných
Matrika oddaných (1874-1911), Konojedy 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1876-1906), Konojedy 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1877-1905), Konojedy 16, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1785-1825), Konojedy 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1825), Konojedy 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1848), Konojedy 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1853), Konojedy 6, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1859), Konojedy 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1869), Konojedy 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1826-1869), Konojedy 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1826-1873), Konojedy 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1849-1882), Konojedy 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1853-1877), Konojedy 10, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1876), Konojedy 11, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1870-1909), Konojedy 15, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1874-1911), Konojedy 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1876-1905), Konojedy 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1876-1906), Konojedy 14, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1785-1847), Konojedy 12, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1785-1847), Konojedy 12, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1785-1847), Konojedy 12, index k matrice
Index k matrice narozených (1809-1949), Konojedy 17, index k matrice
Index k matrice oddaných (1811-1949), Konojedy 17, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1828-1949), Konojedy 17, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!