farnost církve římskokatolické Budenice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300143
ID32: 300143
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Budenice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1784-1827), Budenice 3, matrika narozených
Matrika (1784-1836), Budenice 7, matrika narozených
Matrika (1785-1817), Budenice 1, matrika narozených
Matrika (1817-1847), Budenice 2, matrika narozených
Matrika (1827-1846), Budenice 6, matrika narozených
Matrika (1837-1884), Budenice 13, matrika narozených
Matrika (1847-1883), Budenice 12, matrika narozených
Matrika (1848-1886), Budenice 11, matrika narozených
Matrika (1784-1836), Budenice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1836), Budenice 8, matrika oddaných
Matrika (1785-1817), Budenice 1, matrika oddaných
Matrika (1820-1847), Budenice 2, matrika oddaných
Matrika (1837-1884), Budenice 13, matrika oddaných
Matrika (1839-1846), Budenice 6, matrika oddaných
Matrika (1847-1884), Budenice 12, matrika oddaných
Matrika (1848-1887), Budenice 11, matrika oddaných
Matrika (1784-1835), Budenice 5, matrika zemřelých
Matrika (1784-1836), Budenice 9, matrika zemřelých
Matrika (1785-1818), Budenice 1, matrika zemřelých
Matrika (1819-1847), Budenice 2, matrika zemřelých
Matrika (1837-1846), Budenice 6, matrika zemřelých
Matrika (1837-1884), Budenice 13, matrika zemřelých
Matrika (1847-1883), Budenice 12, matrika zemřelých
Matrika (1848-1886), Budenice 11, matrika zemřelých
Index k matrice narozených oddaných a zemřelých (1784-1847), Budenice 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!