farnost církve římskokatolické Zlonice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300141
ID32: 300141
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Zlonice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1654-1720), Zlonice 1, matrika narozených
Matrika (1720-1775), Zlonice 2, matrika narozených
Matrika (1776-1802), Zlonice 3, matrika narozených
Matrika (1784-1829), Zlonice 10, matrika narozených
Matrika (1784-1830), Zlonice 12, matrika narozených
Matrika (1784-1839), Zlonice 7, matrika narozených
Matrika (1784-1842), Zlonice 14, matrika narozených
Matrika (1784-1842), Zlonice 16, matrika narozených
Matrika (1784-1842), Zlonice 6, matrika narozených
Matrika (1784-1842), Zlonice 9, matrika narozených
Matrika (1784-1863), Zlonice 15, matrika narozených
Matrika (1785-1863), Zlonice 20, matrika narozených
Matrika (1830-1863), Zlonice 11, matrika narozených
Matrika (1831-1863), Zlonice 13, matrika narozených
Matrika (1840-1855), Zlonice 8, matrika narozených
Matrika (1842-1863), Zlonice 17, matrika narozených
Matrika (1843-1876), Zlonice 29, matrika narozených
Matrika (1843-1878), Zlonice 30, matrika narozených
Matrika (1843-1879), Zlonice 36, matrika narozených
Matrika (1856-1889), Zlonice 32, matrika narozených
Matrika (1864-1881), Zlonice 24, matrika narozených
Matrika (1864-1889), Zlonice 33, matrika narozených
Matrika (1864-1889), Zlonice 33, matrika narozených
Matrika (1864-1894), Zlonice 35, matrika narozených
Matrika (1864-1900), Zlonice 38, matrika narozených
Matrika (1864-1901), Zlonice 39, matrika narozených
Matrika (1877-1908), Zlonice 41, matrika narozených
Matrika (1879-1902), Zlonice 31, matrika narozených
Matrika (1880-1904), Zlonice 37, matrika narozených
Matrika (1882-1899), Zlonice 25, matrika narozených
Matrika (1890-1899), Zlonice 34, matrika narozených
Matrika (1899-1910), Zlonice 42, matrika narozených
Matrika (1654-1721), Zlonice 1, matrika oddaných
Matrika (1723-1786), Zlonice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1839), Zlonice 12, matrika oddaných
Matrika (1784-1863), Zlonice 18, matrika oddaných
Matrika (1785-1842), Zlonice 6, matrika oddaných
Matrika (1785-1852), Zlonice 10, matrika oddaných
Matrika (1786-1835), Zlonice 7, matrika oddaných
Matrika (1786-1842), Zlonice 9, matrika oddaných
Matrika (1786-1842), Zlonice 14, matrika oddaných
Matrika (1787-1863), Zlonice 15, matrika oddaných
Matrika (1788-1863), Zlonice 20, matrika oddaných
Matrika (1833-1833), Zlonice 3, matrika oddaných
Matrika (1836-1855), Zlonice 8, matrika oddaných
Matrika (1839-1863), Zlonice 13, matrika oddaných
Matrika (1843-1863), Zlonice 11, matrika oddaných
Matrika (1843-1878), Zlonice 30, matrika oddaných
Matrika (1843-1879), Zlonice 36, matrika oddaných
Matrika (1845-1876), Zlonice 29, matrika oddaných
Matrika (1856-1889), Zlonice 32, matrika oddaných
Matrika (1864-1889), Zlonice 33, matrika oddaných
Matrika (1864-1892), Zlonice 26, matrika oddaných
Matrika (1864-1894), Zlonice 35, matrika oddaných
Matrika (1864-1900), Zlonice 38, matrika oddaných
Matrika (1864-1900), Zlonice 39, matrika oddaných
Matrika (1877-1908), Zlonice 41, matrika oddaných
Matrika (1879-1902), Zlonice 31, matrika oddaných
Matrika (1880-1904), Zlonice 37, matrika oddaných
Matrika (1890-1899), Zlonice 34, matrika oddaných
Matrika (1893-1904), Zlonice 27, matrika oddaných
Matrika (1900-1910), Zlonice 42, matrika oddaných
Matrika (1905-1932), Zlonice 43, matrika oddaných
Matrika (1676-1722), Zlonice 1, matrika zemřelých
Matrika (1723-1785), Zlonice 5, matrika zemřelých
Matrika (1784-1842), Zlonice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1842), Zlonice 7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1842), Zlonice 14, matrika zemřelých
Matrika (1784-1842), Zlonice 12, matrika zemřelých
Matrika (1784-1863), Zlonice 19, matrika zemřelých
Matrika (1785-1842), Zlonice 6, matrika zemřelých
Matrika (1785-1842), Zlonice 10, matrika zemřelých
Matrika (1785-1863), Zlonice 15, matrika zemřelých
Matrika (1786-1863), Zlonice 20, matrika zemřelých
Matrika (1843-1855), Zlonice 8, matrika zemřelých
Matrika (1843-1863), Zlonice 13, matrika zemřelých
Matrika (1843-1863), Zlonice 11, matrika zemřelých
Matrika (1843-1876), Zlonice 29, matrika zemřelých
Matrika (1843-1878), Zlonice 30, matrika zemřelých
Matrika (1843-1879), Zlonice 36, matrika zemřelých
Matrika (1856-1889), Zlonice 32, matrika zemřelých
Matrika (1864-1889), Zlonice 33, matrika zemřelých
Matrika (1864-1890), Zlonice 28, matrika zemřelých
Matrika (1864-1895), Zlonice 35, matrika zemřelých
Matrika (1864-1900), Zlonice 38, matrika zemřelých
Matrika (1864-1901), Zlonice 39, matrika zemřelých
Matrika (1877-1908), Zlonice 41, matrika zemřelých
Matrika (1879-1902), Zlonice 31, matrika zemřelých
Matrika (1880-1904), Zlonice 37, matrika zemřelých
Matrika (1890-1898), Zlonice 34, matrika zemřelých
Matrika (1898-1910), Zlonice 42, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1654-1749), Zlonice 21, index k matrice
Index k matrice oddaných (1654-1786), Zlonice 21, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1676-1784), Zlonice 21, index k matrice
Index k matrice narozených (1750-1783), Zlonice 22, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1784-1853), Zlonice 23, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1854-1889), Zlonice 40, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1890-1910), Zlonice 44, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!