farnost církve římskokatolické Strenice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300108
ID32: 300108
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Strenice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1640-1688), Strenice 1, matrika narozených
Matrika (1688-1709), Strenice 2, matrika narozených
Matrika (1709-1733), Strenice 3, matrika narozených
Matrika (1715-1761), Strenice 4, matrika narozených
Matrika (1723-1801), Strenice 16, matrika narozených
Matrika (1762-1791), Strenice 5, matrika narozených
Matrika (1791-1801), Strenice 22, matrika narozených
Matrika (1791-1801), Strenice 19, matrika narozených
Matrika (1791-1801), Strenice 8, matrika narozených
Matrika (1791-1801), Strenice 25, matrika narozených
Matrika (1791-1802), Strenice 13, matrika narozených
Matrika (1801-1819), Strenice 26, matrika narozených
Matrika (1801-1820), Strenice 21, matrika narozených
Matrika (1801-1824), Strenice 17, matrika narozených
Matrika (1801-1825), Strenice 14, matrika narozených
Matrika (1801-1828), Strenice 23, matrika narozených
Matrika (1801-1833), Strenice 11, matrika narozených
Matrika (1801-1835), Strenice 20, matrika narozených
Matrika (1802-1841), Strenice 9, matrika narozených
Matrika (1802-1881), Strenice 35, matrika narozených
Matrika (1820-1847), Strenice 27, matrika narozených
Matrika (1825-1847), Strenice 15, matrika narozených
Matrika (1825-1869), Strenice 18, matrika narozených
Matrika (1829-1869), Strenice 24, matrika narozených
Matrika (1834-1850), Strenice 12, matrika narozených
Matrika (1837-1910), Strenice 31, matrika narozených
Matrika (1842-1869), Strenice 10, matrika narozených
Matrika (1842-1910), Strenice 33, matrika narozených
Matrika (1848-1885), Strenice 34, matrika narozených
Matrika (1848-1910), Strenice 32, matrika narozených
Matrika (1851-1885), Strenice 30, matrika narozených
Matrika (1870-1910), Strenice 36, matrika narozených
Matrika (1870-1917), Strenice 38, matrika narozených
Matrika (1882-1916), Strenice 37, matrika narozených
Matrika (1667-1688), Strenice 1, matrika oddaných
Matrika (1688-1709), Strenice 2, matrika oddaných
Matrika (1709-1733), Strenice 3, matrika oddaných
Matrika (1715-1761), Strenice 4, matrika oddaných
Matrika (1762-1791), Strenice 6, matrika oddaných
Matrika (1772-1801), Strenice 16, matrika oddaných
Matrika (1791-1799), Strenice 25, matrika oddaných
Matrika (1791-1801), Strenice 22, matrika oddaných
Matrika (1791-1801), Strenice 19, matrika oddaných
Matrika (1791-1801), Strenice 8, matrika oddaných
Matrika (1792-1801), Strenice 13, matrika oddaných
Matrika (1801-1819), Strenice 21, matrika oddaných
Matrika (1801-1825), Strenice 17, matrika oddaných
Matrika (1801-1825), Strenice 14, matrika oddaných
Matrika (1801-1828), Strenice 23, matrika oddaných
Matrika (1801-1833), Strenice 11, matrika oddaných
Matrika (1802-1819), Strenice 26, matrika oddaných
Matrika (1802-1841), Strenice 9, matrika oddaných
Matrika (1807-1825), Strenice 20, matrika oddaných
Matrika (1818-1877), Strenice 35, matrika oddaných
Matrika (1820-1847), Strenice 27, matrika oddaných
Matrika (1825-1847), Strenice 15, matrika oddaných
Matrika (1825-1862), Strenice 18, matrika oddaných
Matrika (1829-1869), Strenice 24, matrika oddaných
Matrika (1836-1850), Strenice 12, matrika oddaných
Matrika (1837-1899), Strenice 31, matrika oddaných
Matrika (1842-1900), Strenice 33, matrika oddaných
Matrika (1843-1869), Strenice 10, matrika oddaných
Matrika (1848-1885), Strenice 34, matrika oddaných
Matrika (1848-1900), Strenice 32, matrika oddaných
Matrika (1851-1885), Strenice 30, matrika oddaných
Matrika (1870-1899), Strenice 38, matrika oddaných
Matrika (1870-1900), Strenice 36, matrika oddaných
Matrika (1883-1899), Strenice 37, matrika oddaných
Matrika (1681-1688), Strenice 1, matrika zemřelých
Matrika (1688-1709), Strenice 2, matrika zemřelých
Matrika (1709-1733), Strenice 3, matrika zemřelých
Matrika (1715-1761), Strenice 4, matrika zemřelých
Matrika (1762-1791), Strenice 7, matrika zemřelých
Matrika (1766-1801), Strenice 16, matrika zemřelých
Matrika (1791-1801), Strenice 25, matrika zemřelých
Matrika (1791-1801), Strenice 13, matrika zemřelých
Matrika (1791-1801), Strenice 22, matrika zemřelých
Matrika (1791-1801), Strenice 19, matrika zemřelých
Matrika (1791-1801), Strenice 8, matrika zemřelých
Matrika (1801-1820), Strenice 21, matrika zemřelých
Matrika (1801-1820), Strenice 26, matrika zemřelých
Matrika (1801-1824), Strenice 14, matrika zemřelých
Matrika (1801-1824), Strenice 17, matrika zemřelých
Matrika (1801-1828), Strenice 23, matrika zemřelých
Matrika (1801-1833), Strenice 11, matrika zemřelých
Matrika (1801-1835), Strenice 20, matrika zemřelých
Matrika (1801-1882), Strenice 35, matrika zemřelých
Matrika (1802-1841), Strenice 9, matrika zemřelých
Matrika (1820-1847), Strenice 27, matrika zemřelých
Matrika (1825-1847), Strenice 15, matrika zemřelých
Matrika (1826-1869), Strenice 18, matrika zemřelých
Matrika (1829-1868), Strenice 24, matrika zemřelých
Matrika (1834-1850), Strenice 12, matrika zemřelých
Matrika (1837-1898), Strenice 31, matrika zemřelých
Matrika (1842-1869), Strenice 10, matrika zemřelých
Matrika (1842-1900), Strenice 33, matrika zemřelých
Matrika (1848-1885), Strenice 34, matrika zemřelých
Matrika (1848-1900), Strenice 32, matrika zemřelých
Matrika (1851-1885), Strenice 30, matrika zemřelých
Matrika (1870-1900), Strenice 36, matrika zemřelých
Matrika (1870-1900), Strenice 38, matrika zemřelých
Matrika (1883-1900), Strenice 37, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1640-1733), Strenice 29, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1640-1764), Strenice 28, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!