farnost církve římskokatolické Rejšice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300105
ID32: 300105
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Rejšice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1736-1792), Rejšice 1, matrika narozených
Matrika (1792-1830), Rejšice 2, matrika narozených
Matrika (1825-1856), Rejšice 8, matrika narozených
Matrika (1825-1856), Rejšice 9, matrika narozených
Matrika (1827-1861), Rejšice 7, matrika narozených
Matrika (1827-1879), Rejšice 18, matrika narozených
Matrika (1831-1873), Rejšice 14, matrika narozených
Matrika (1831-1887), Rejšice 13, matrika narozených
Matrika (1857-1896), Rejšice 17, matrika narozených
Matrika (1857-1897), Rejšice 16, matrika narozených
Matrika (1861-1900), Rejšice 15, matrika narozených
Matrika (1874-1907), Rejšice 19, matrika narozených
Matrika (1736-1792), Rejšice 3, matrika oddaných
Matrika (1792-1830), Rejšice 4, matrika oddaných
Matrika (1825-1856), Rejšice 8, matrika oddaných
Matrika (1825-1856), Rejšice 9, matrika oddaných
Matrika (1827-1861), Rejšice 7, matrika oddaných
Matrika (1827-1885), Rejšice 18, matrika oddaných
Matrika (1831-1873), Rejšice 14, matrika oddaných
Matrika (1831-1888), Rejšice 13, matrika oddaných
Matrika (1857-1897), Rejšice 17, matrika oddaných
Matrika (1857-1897), Rejšice 16, matrika oddaných
Matrika (1861-1900), Rejšice 15, matrika oddaných
Matrika (1874-1907), Rejšice 19, matrika oddaných
Matrika (1736-1792), Rejšice 5, matrika zemřelých
Matrika (1792-1831), Rejšice 6, matrika zemřelých
Matrika (1825-1856), Rejšice 9, matrika zemřelých
Matrika (1825-1856), Rejšice 8, matrika zemřelých
Matrika (1827-1861), Rejšice 7, matrika zemřelých
Matrika (1827-1879), Rejšice 18, matrika zemřelých
Matrika (1831-1873), Rejšice 14, matrika zemřelých
Matrika (1831-1888), Rejšice 13, matrika zemřelých
Matrika (1857-1896), Rejšice 17, matrika zemřelých
Matrika (1857-1897), Rejšice 16, matrika zemřelých
Matrika (1861-1900), Rejšice 15, matrika zemřelých
Matrika (1874-1907), Rejšice 19, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1736-1825), Rejšice 10, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1736-1825), Rejšice 11, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1736-1825), Rejšice 12, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!