farnost církve římskokatolické Kosmonosy f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300092
ID32: 300092
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Kosmonosy f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1652-1682), Kosmonosy 1, matrika narozených
Matrika (1683-1714), Kosmonosy 2, matrika narozených
Matrika (1715-1751), Kosmonosy 3, matrika narozených
Matrika (1751-1775), Kosmonosy 4, matrika narozených
Matrika (1775-1790), Kosmonosy 5, matrika narozených
Matrika (1784-1795), Kosmonosy 6, matrika narozených
Matrika (1794-1800), Kosmonosy 7, matrika narozených
Matrika (1801-1824), Kosmonosy 19, matrika narozených
Matrika (1801-1842), Kosmonosy 16, matrika narozených
Matrika (1801-1845), Kosmonosy 15, matrika narozených
Matrika (1801-1865), Kosmonosy 14, matrika narozených
Matrika (1801-1871), Kosmonosy 18, matrika narozených
Matrika (1801-1924), Kosmonosy 29, matrika narozených
Matrika (1801-1940), Kosmonosy 28, matrika narozených
Matrika (1802-1915), Kosmonosy 30, matrika narozených
Matrika (1825-1842), Kosmonosy 20, matrika narozených
Matrika (1842-1865), Kosmonosy 17, matrika narozených
Matrika (1843-1853), Kosmonosy 21, matrika narozených
Matrika (1845-1900), Kosmonosy 26, matrika narozených
Matrika (1854-1871), Kosmonosy 22, matrika narozených
Matrika (1872-1906), Kosmonosy 27, matrika narozených
Matrika (1652-1682), Kosmonosy 1, matrika oddaných
Matrika (1683-1714), Kosmonosy 2, matrika oddaných
Matrika (1715-1758), Kosmonosy 8, matrika oddaných
Matrika (1759-1774), Kosmonosy 9, matrika oddaných
Matrika (1775-1792), Kosmonosy 10, matrika oddaných
Matrika (1784-1800), Kosmonosy 11, matrika oddaných
Matrika (1801-1824), Kosmonosy 19, matrika oddaných
Matrika (1801-1842), Kosmonosy 16, matrika oddaných
Matrika (1801-1845), Kosmonosy 15, matrika oddaných
Matrika (1801-1865), Kosmonosy 14, matrika oddaných
Matrika (1801-1871), Kosmonosy 18, matrika oddaných
Matrika (1803-1925), Kosmonosy 28, matrika oddaných
Matrika (1804-1908), Kosmonosy 30, matrika oddaných
Matrika (1817-1942), Kosmonosy 29, matrika oddaných
Matrika (1825-1842), Kosmonosy 20, matrika oddaných
Matrika (1842-1865), Kosmonosy 17, matrika oddaných
Matrika (1843-1853), Kosmonosy 21, matrika oddaných
Matrika (1845-1891), Kosmonosy 26, matrika oddaných
Matrika (1854-1871), Kosmonosy 22, matrika oddaných
Matrika (1872-1898), Kosmonosy 27, matrika oddaných
Matrika (1698-1714), Kosmonosy 2, matrika zemřelých
Matrika (1715-1757), Kosmonosy 8, matrika zemřelých
Matrika (1758-1774), Kosmonosy 9, matrika zemřelých
Matrika (1775-1790), Kosmonosy 10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1798), Kosmonosy 12, matrika zemřelých
Matrika (1798-1801), Kosmonosy 13, matrika zemřelých
Matrika (1801-1824), Kosmonosy 19, matrika zemřelých
Matrika (1801-1842), Kosmonosy 16, matrika zemřelých
Matrika (1801-1845), Kosmonosy 15, matrika zemřelých
Matrika (1801-1865), Kosmonosy 14, matrika zemřelých
Matrika (1801-1871), Kosmonosy 18, matrika zemřelých
Matrika (1801-1902), Kosmonosy 28, matrika zemřelých
Matrika (1801-1907), Kosmonosy 30, matrika zemřelých
Matrika (1801-1943), Kosmonosy 29, matrika zemřelých
Matrika (1825-1842), Kosmonosy 20, matrika zemřelých
Matrika (1842-1865), Kosmonosy 17, matrika zemřelých
Matrika (1843-1853), Kosmonosy 21, matrika zemřelých
Matrika (1845-1899), Kosmonosy 26, matrika zemřelých
Matrika (1854-1870), Kosmonosy 22, matrika zemřelých
Matrika (1872-1884), Kosmonosy 27, matrika zemřelých
Matrika (1884-1906), Kosmonosy 31, matrika zemřelých
Matrika (1906-1918), Kosmonosy 32, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1784-1906), Kosmonosy 23, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1784-1906), Kosmonosy 24, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1784-1906), Kosmonosy 25, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!