farnost církve římskokatolické Dobrovice f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300085
ID32: 300085
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Dobrovice f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1787), Dobrovice 3, matrika narozených
Matrika (1788-1813), Dobrovice 6, matrika narozených
Matrika (1788-1817), Dobrovice 5, matrika narozených
Matrika (1788-1817), Dobrovice 4, matrika narozených
Matrika (1799-1842), Dobrovice 14, matrika narozených
Matrika (1804-1849), Dobrovice 18, matrika narozených
Matrika (1804-1859), Dobrovice 22, matrika narozených
Matrika (1807-1846), Dobrovice 23, matrika narozených
Matrika (1807-1850), Dobrovice 17, matrika narozených
Matrika (1809-1837), Dobrovice 25, matrika narozených
Matrika (1809-1852), Dobrovice 24, matrika narozených
Matrika (1810-1843), Dobrovice 21, matrika narozených
Matrika (1812-1863), Dobrovice 19, matrika narozených
Matrika (1814-1836), Dobrovice 26, matrika narozených
Matrika (1814-1877), Dobrovice 30, matrika narozených
Matrika (1818-1861), Dobrovice 20, matrika narozených
Matrika (1818-1865), Dobrovice 13, matrika narozených
Matrika (1818-1878), Dobrovice 31, matrika narozených
Matrika (1818-1910), Dobrovice 37, matrika narozených
Matrika (1837-1875), Dobrovice 34, matrika narozených
Matrika (1838-1893), Dobrovice 40, matrika narozených
Matrika (1843-1852), Dobrovice 15, matrika narozených
Matrika (1844-1888), Dobrovice 39, matrika narozených
Matrika (1850-1913), Dobrovice 36, matrika narozených
Matrika (1850-1935), Dobrovice 38, matrika narozených
Matrika (1852-1860), Dobrovice 16, matrika narozených
Matrika (1853-1888), Dobrovice 33, matrika narozených
Matrika (1860-1887), Dobrovice 32, matrika narozených
Matrika (1860-1888), Dobrovice 29, matrika narozených
Matrika (1889-1907), Dobrovice 35, matrika narozených
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), Dobrovice 8, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), Dobrovice 9, matrika oddaných
Matrika (1801-1842), Dobrovice 14, matrika oddaných
Matrika (1814-1836), Dobrovice 26, matrika oddaných
Matrika (1814-1837), Dobrovice 25, matrika oddaných
Matrika (1814-1843), Dobrovice 21, matrika oddaných
Matrika (1814-1846), Dobrovice 23, matrika oddaných
Matrika (1814-1850), Dobrovice 18, matrika oddaných
Matrika (1814-1852), Dobrovice 24, matrika oddaných
Matrika (1814-1859), Dobrovice 22, matrika oddaných
Matrika (1814-1862), Dobrovice 19, matrika oddaných
Matrika (1814-1876), Dobrovice 30, matrika oddaných
Matrika (1818-1849), Dobrovice 17, matrika oddaných
Matrika (1818-1861), Dobrovice 20, matrika oddaných
Matrika (1818-1878), Dobrovice 31, matrika oddaných
Matrika (1818-1909), Dobrovice 37, matrika oddaných
Matrika (1819-1865), Dobrovice 13, matrika oddaných
Matrika (1837-1875), Dobrovice 34, matrika oddaných
Matrika (1838-1905), Dobrovice 40, matrika oddaných
Matrika (1843-1851), Dobrovice 15, matrika oddaných
Matrika (1844-1913), Dobrovice 39, matrika oddaných
Matrika (1850-1913), Dobrovice 38, matrika oddaných
Matrika (1851-1907), Dobrovice 36, matrika oddaných
Matrika (1852-1860), Dobrovice 16, matrika oddaných
Matrika (1853-1886), Dobrovice 33, matrika oddaných
Matrika (1860-1886), Dobrovice 32, matrika oddaných
Matrika (1861-1920), Dobrovice 41, matrika oddaných
Matrika (1901-1932), Dobrovice 45, matrika oddaných
Matrika (1906-1931), Dobrovice 46, matrika oddaných
Matrika (1913-1932), Dobrovice 47, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1744-1788), Dobrovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1789-1817), Dobrovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1789-1817), Dobrovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1797-1842), Dobrovice 14, matrika zemřelých
Matrika (1806-1850), Dobrovice 18, matrika zemřelých
Matrika (1810-1836), Dobrovice 26, matrika zemřelých
Matrika (1812-1843), Dobrovice 21, matrika zemřelých
Matrika (1814-1837), Dobrovice 25, matrika zemřelých
Matrika (1814-1846), Dobrovice 23, matrika zemřelých
Matrika (1814-1850), Dobrovice 17, matrika zemřelých
Matrika (1814-1852), Dobrovice 24, matrika zemřelých
Matrika (1814-1860), Dobrovice 22, matrika zemřelých
Matrika (1814-1862), Dobrovice 19, matrika zemřelých
Matrika (1814-1876), Dobrovice 30, matrika zemřelých
Matrika (1818-1862), Dobrovice 20, matrika zemřelých
Matrika (1818-1865), Dobrovice 13, matrika zemřelých
Matrika (1818-1878), Dobrovice 31, matrika zemřelých
Matrika (1818-1910), Dobrovice 37, matrika zemřelých
Matrika (1837-1873), Dobrovice 34, matrika zemřelých
Matrika (1838-1901), Dobrovice 40, matrika zemřelých
Matrika (1843-1851), Dobrovice 15, matrika zemřelých
Matrika (1844-1888), Dobrovice 39, matrika zemřelých
Matrika (1850-1894), Dobrovice 38, matrika zemřelých
Matrika (1850-1911), Dobrovice 36, matrika zemřelých
Matrika (1852-1860), Dobrovice 16, matrika zemřelých
Matrika (1853-1888), Dobrovice 33, matrika zemřelých
Matrika (1860-1887), Dobrovice 32, matrika zemřelých
Matrika (1861-1928), Dobrovice 42, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1673-1949), Dobrovice 44, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1744-1796), Dobrovice 27, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1744-1796), Dobrovice 27, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1796-1850), Dobrovice 28, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1850-1936), Dobrovice 43, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1850-1936), Dobrovice 43, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!