farnost církve římskokatolické Březno f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300083
ID32: 300083
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Březno f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1710-1730), Březno 1, matrika narozených
Matrika (1731-1779), Březno 2, matrika narozených
Matrika (1777-1785), Březno 3, matrika narozených
Matrika (1784-1789), Březno 4, matrika narozených
Matrika (1788-1796), Březno 5, matrika narozených
Matrika (1788-1821), Březno 6, matrika narozených
Matrika (1813-1840), Březno 9, matrika narozených
Matrika (1813-1846), Březno 13, matrika narozených
Matrika (1814-1836), Březno 7, matrika narozených
Matrika (1814-1848), Březno 12, matrika narozených
Matrika (1815-1852), Březno 11, matrika narozených
Matrika (1826-1855), Březno 10, matrika narozených
Matrika (1836-1853), Březno 8, matrika narozených
Matrika (1840-1877), Březno 26, matrika narozených
Matrika (1847-1885), Březno 29, matrika narozených
Matrika (1848-1896), Březno 28, matrika narozených
Matrika (1852-1897), Březno 27, matrika narozených
Matrika (1853-1899), Březno 32, matrika narozených
Matrika (1854-1925), Březno 34, matrika narozených
Matrika (1878-1921), Březno 33, matrika narozených
Matrika (1714-1735), Březno 14, matrika oddaných
Matrika (1736-1772), Březno 15, matrika oddaných
Matrika (1784-1789), Březno 16, matrika oddaných
Matrika (1789-1796), Březno 17, matrika oddaných
Matrika (1789-1830), Březno 18, matrika oddaných
Matrika (1827-1841), Březno 10, matrika oddaných
Matrika (1842-1883), Březno 19, matrika oddaných
Matrika (1884-1943), Březno 36, matrika oddaných
Matrika (1714-1743), Březno 14, matrika zemřelých
Matrika (1744-1782), Březno 20, matrika zemřelých
Matrika (1782-1784), Březno 21, matrika zemřelých
Matrika (1788-1796), Březno 22, matrika zemřelých
Matrika (1788-1823), Březno 23, matrika zemřelých
Matrika (1819-1838), Březno 24, matrika zemřelých
Matrika (1838-1857), Březno 25, matrika zemřelých
Matrika (1858-1907), Březno 35, matrika zemřelých
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1710-1730), Březno 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1714-1715), Březno 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1730-1737), Březno 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1777-1780), Březno 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1788-1823), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1788-1840), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1788-1840), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1789-1842), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1789-1842), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1844-1883), Březno 30, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!