farnost církve římskokatolické Říčany f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300067
ID32: 300067
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Říčany f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika narozených
Matrika (1737-1752), Říčany 2, matrika narozených
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika narozených
Matrika (1755-1771), Říčany 4, matrika narozených
Matrika (1762-1771), Říčany 5, matrika narozených
Matrika (1784-1807), Říčany 6, matrika narozených
Matrika (1803-1846), Říčany 8, matrika narozených
Matrika (1805-1851), Říčany 10, matrika narozených
Matrika (1807-1846), Říčany 7, matrika narozených
Matrika (1839-1851), Říčany 9, matrika narozených
Matrika (1846-1886), Říčany 20, matrika narozených
Matrika (1852-1875), Říčany 19, matrika narozených
Matrika (1852-1904), Říčany 23, matrika narozených
Matrika (1852-1904), Říčany 24, matrika narozených
Matrika (1875-1914), Říčany 25, matrika narozených
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika oddaných
Matrika (1737-1752), Říčany 2, matrika oddaných
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika oddaných
Matrika (1755-1770), Říčany 4, matrika oddaných
Matrika (1762-1770), Říčany 5, matrika oddaných
Matrika (1784-1807), Říčany 11, matrika oddaných
Matrika (1785-1807), Říčany 12, matrika oddaných
Matrika (1807-1877), Říčany 13, matrika oddaných
Matrika (1807-1889), Říčany 21, matrika oddaných
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika zemřelých
Matrika (1737-1752), Říčany 2, matrika zemřelých
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika zemřelých
Matrika (1755-1771), Říčany 4, matrika zemřelých
Matrika (1762-1771), Říčany 5, matrika zemřelých
Matrika (1784-1807), Říčany 14, matrika zemřelých
Matrika (1785-1807), Říčany 15, matrika zemřelých
Matrika (1807-1873), Říčany 16, matrika zemřelých
Matrika (1807-1898), Říčany 22, matrika zemřelých
Index k matrice narozených a zemřelých (1707-1806), Říčany 17, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1812), Říčany 18, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1807-1903), Říčany 26, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1807-1903), Říčany 26, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1807-1903), Říčany 26, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!