farnost církve římskokatolické Přerov nad Labem f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300021
ID32: 300021
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Přerov nad Labem f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1756-1786), Přerov nad Labem 11, matrika narozených
Matrika narozených (1756-1807), Přerov nad Labem 1, matrika narozených
Vojenská matrika narozených (1757-1870), Přerov nad Labem 16, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1842), Přerov nad Labem 12, matrika narozených
Matrika narozených (1807-1829), Přerov nad Labem 2, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1851), Přerov nad Labem 3, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1865), Přerov nad Labem 13, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1872), Přerov nad Labem 4, matrika narozených
Matrika (1866-1889), Přerov nad Labem 18, matrika narozených
Matrika (1872-1898), Přerov nad Labem 17, matrika narozených
Matrika (1890-1911), Přerov nad Labem 19, matrika narozených
Matrika oddaných (1756-1783), Přerov nad Labem 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1756-1807), Přerov nad Labem 1, matrika oddaných
Vojenská matrika oddaných (1757-1870), Přerov nad Labem 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1870), Přerov nad Labem 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1807-1829), Přerov nad Labem 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1830-1861), Přerov nad Labem 6, matrika oddaných
Matrika (1862-1895), Přerov nad Labem 20, matrika oddaných
Matrika (1870-1908), Přerov nad Labem 21, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1756-1784), Přerov nad Labem 11, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1756-1807), Přerov nad Labem 1, matrika zemřelých
Vojenská matrika zemřelých (1757-1870), Přerov nad Labem 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1855), Přerov nad Labem 15, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1807-1863), Přerov nad Labem 7, matrika zemřelých
Matrika (1855-1889), Přerov nad Labem 22, matrika zemřelých
Matrika (1863-1921), Přerov nad Labem 23, matrika zemřelých
Index oddaných (1800-1861), Přerov nad Labem 9, index k matrice
Index zemřelých (1800-1863), Přerov nad Labem 10, index k matrice
Index narozených (1800-1872), Přerov nad Labem 8, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!