farnost církve evangelické Libice nad Cidlinou f.ev.

Identifikace

ID31: 300012
ID32: 300012
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve evangelické Libice nad Cidlinou f.ev.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených
Matrika (1866-1895), ev. Lysá nad Labem 10, matrika narozených
Matrika (1875-1884), ev. Libice nad Cidlinou 5, matrika narozených
Matrika (1884-1896), ev. Libice nad Cidlinou 6, matrika narozených
Matrika (1868-1893), ev. Libice nad Cidlinou 7, matrika oddaných
Matrika (1868-1901), ev. Lysá nad Labem 11, matrika oddaných
Matrika (1858-1895), ev. Lysá nad Labem 12, matrika zemřelých
Matrika (1865-1891), ev. Libice nad Cidlinou 8, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1845-1891), ev. Libice nad Cidlinou 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1847-1883), ev. Libice nad Cidlinou 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1849-1893), ev. Libice nad Cidlinou 9, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!